jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

พนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสมัครสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา

พนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หางานราชการ
หางานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่

3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

4. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

5. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

6. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

7. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางการจัดการอุตสาหกรรม หรือทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://dpim.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

jobbnk สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 8 อัตรา/รับวุฒิป.ตรี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างสำนักงาน คปภ. ตำแหน่งเลขานุการ และนักวิชาการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน 4 อัตรา

– สังกัดสำนักเลขาธิการ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดด้านกำกับ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดด้านตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (ธุรการ) จำนวน 4 อัตรา

– สังกัดสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดสายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดย Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://bit.ly/3dJb5zt

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัค

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
4. ช่างปูน (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างไม้ (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร
1. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา
2. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
3. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 5 อัตรา
4. ช่างปูน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
6. ช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
7. ช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ  เปิดรับสมัครสอบด้วยตนเองที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ