jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและส่งเสริมการศึกษา (UAI) จำนวน 1 อัตรา

– ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือด้านการบิน อย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

2 ลูกจ้าง (UAI) จำนวน 1 อัตรา ประกาศนียบัตราวิชาชีพ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง

ช่องทางการรับสมัคร

1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นสำคัญ

หมายเหตุ **(กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครสแกนสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมล์มาที่ [email protected] ก่อนเพื่อป้องกันเอกสารสมัครงานมาถึง สทป.ล่าช้า)**

3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมล์มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบจิตวิทยา

ไฟล์แนบเอกสาร