jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

jobbnk สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.) เขต 29 อุบลราชธานี รับครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 29 อุบลราชธานี รับครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา

1. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
8. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
9. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
10. วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
11. วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร