jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

หางานราชการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 – 24 กรกฎาคม 2563

ประกาศ จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หางานราชการ ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

หางานราชการ
หางานราชการ

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

หมายเหตุ : สมัครด้วยตนเอง

สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  วันที่เปิดรับสมัคร : 20 – 24 กรกฎาคม 2563