jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 118 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 118 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงาน จำนวน 23 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 95 อัตรา
– ปริญญาตรี/โท จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250-25540 บาท
– ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 26 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 14 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
– ม.3/ม.6 จำนวน 35 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวปไซค์ 
https://gpo.thaijobjob.com/