jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

งานสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

jobbnk

งานสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หางานราชการ
หางานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 13 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2563

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://dft.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง นักพัฒนากีฬา 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

7.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ผู้สมัครจะสมัครสามารถขอยื่นใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
www.tnsu.ac.th และสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิบดี ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

 


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 96 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

รายละเอียด
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
1.ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
จํานวน 96 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
– ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง –
– อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของ การรับสมัคร
– เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า เซน 160 ติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

การรับสมัคร
วันที่เปิดรับสมัคร 3 พฤศจิกายน  – 25 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์
http://www.immigrationadmission.com/

ประกาศรับสมัคร


ธนาคารเกียรตินาคิน รับสมัครพนักงานประจำ เงินเดือน+โบนัส+สวัสดิการเพียบ ตำแหน่ง 19 อัตรา

ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานที่ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตจว. ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ จำนวน 19 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับธนาคารเกียรตินาคิน

ตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน

 1. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Outbound Collection)
 2. Telesales ประกันภัยรถยนต์ (มีเงินเดือนประจำ)
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคาร (Telesales)
 4. Telesales สินเชื่อ SME รถคูณ3
 5. เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Re-Structuring)
 6. Telesales / Directsales สินเชื่อบุคคลและบัตรกดเงินสด
 7. บริหารจัดการข้อมูล (RCC MIS) AM – M
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
 9. Directsales สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan)
 10. Telesales / Directsales สินเชื่อรถแลกเงิน (Car Quick Cash)
 11. IT Operator
 12. เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด มหาชน
 13. Telesale ขายสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEcar3x
 14. Telesale sme Car3x
 15. เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด มหาชน
 16. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พัฒนาธุรกิจ สาขาอยุธยา (M-SM)
 17. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาภูเก็ต (M – SM)
 18. พัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมงานปฏิบัติการ (M-SM)
 19. System Development – Investment System (M-SM)

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง เกียรตินาคิน


ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 จำนวน 20 อัตรา สมัคร 29 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 63

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2563 จำนวน 20 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
3. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ
สำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ ดังนี้
(1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile
Application, React native, Flutter
(2) BachEnd – Golang, JAVA
(3) Data Analytic – Python, R
(4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
5. หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ
ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร
จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE
ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การรับสมัครการสอบ
1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง
http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร จะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่10 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้ฝากประวัติท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้

ประกาศรับสมัคร