jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ จำนวน 12 อัตรา
2. ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 7 อัตรา
3. ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 8 อัตรา
4. ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 23 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ