jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
4. ช่างปูน (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างไม้ (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร
1. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา
2. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
3. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 5 อัตรา
4. ช่างปูน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
6. ช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
7. ช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ  เปิดรับสมัครสอบด้วยตนเองที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ