jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สมัครสอบ การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2563
รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563
ตำแหน่งที่รับมัคร
1. วิศวกร วิศวกรรมโยธา.
2. วิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้า.
3. วิศวกร วิศวกรรมเครื่องกล.
4. สถาปนิก ปริญญาโท.
5. สถาปนิก ปริญญาตรี.
6. พยาบาล
7. นักบัญชี
8. เศรษฐกร
9. นิติกร
10. บุคลากร ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ.
11. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
12. พนักงานตรวจสอบภายใน
13. พนักงานพัสดุ
14. พนักงานการเงินและบัญชี
15. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. พนักงานจัดการทรัพย์สิน
17. พนักงานบริหารงานทั่วไป
18. ช่างเทคนิค สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม.
19. ช่างเทคนิค สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์.
20. ช่างเทคนิค สาขาวิชาเครื่องกล.

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27  กันยายน 2563 ที่เว็บไชต์

ประกาศรับสมัคร