jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

jobbnk สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 8 อัตรา/รับวุฒิป.ตรี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างสำนักงาน คปภ. ตำแหน่งเลขานุการ และนักวิชาการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน 4 อัตรา

– สังกัดสำนักเลขาธิการ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดด้านกำกับ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดด้านตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (ธุรการ) จำนวน 4 อัตรา

– สังกัดสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดสายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 1 อัตรา
– สังกัดสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดย Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://bit.ly/3dJb5zt

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัค