สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร ถึง – 3 มีนาคม2563

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)

ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาการบัญชี

2 จ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร : สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ