jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

งานสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

งานสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หางานราชการ
หางานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 13 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2563

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร ถึง – 3 มีนาคม2563

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)

ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาการบัญชี

2 จ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร : สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ