jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2563

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1. บุคคลภายนอก อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับลูกจ้างนิติบุคคลไม่จำกัดอายุ ซึ่งปัจจุบันต้องทำงานให้กับทีโอทีและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ 
http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information,Computer InformationSystem,Computer Science,Information Technology,Internet and E-CommerceTechnology, Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง วิศวกร (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง นักการตลาด (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางการตลาด

4. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี

5. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ 
http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ