jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

บริษัทบุญรอด (เบียร์สิงห์) และบริษัทในเครือ 55 ตำแหน่ง 74 อัตรา ทุกวุฒิการศึกษา

สมัครงานบริษัทบุญรอด
ตำแหน่งงานว่างบุญรอด (สิงห์)

 

 • Telesales Presales – Agent 1 อัตรา
 • Senior Officer / Manager Investment 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอยุธยา (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • Department Manager – Business Development 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อการตลาด 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ต่างประเทศ) (Asst. International Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ในประเทศ) (Asst. Domestic Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขากรุงเทพ (กิ่งแก้ว) Cash Van Sales 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ Singha Online Shop 2 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ 1 อัตรา
 • วิศวกรบำบัดน้ำดี 1 อัตรา
 • วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอ่างทอง (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • Sales Coordinator 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 1 อัตรา
 • Progess Engineer 1 อัตรา
 • Programmer 1 อัตรา
 • ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา 1 อัตรา
 • ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา นานาชาติ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเครือข่ายสังคม 1 อัตรา
 • Project Manager 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารประสิทธิภาพการขาย (HRD) 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจอาหารขบเคี้ยว 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาชัยนาท (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอุดรธานี (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาลำปาง (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • นักบัญชีบริหาร Conso 2 อัตรา
 • นักบัญชีบริหาร-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร 3 อัตรา
 • Finance & Account Manager 1 อัตรา
 • ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 • HR Coordinator 1 อัตรา
 • Software Developer 3 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขา มหาสารคาม (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานระบบคุณภาพ 1 อัตรา
 • Key Account Manager – Modern Trade 1 อัตรา
 • Key Account Supervisor – Modern Trade 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา
 • Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา
 • วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา
 • Technology Specialist 1 อัตรา
 • Telesales Presales- Agent 2 อัตรา
 • Demand & Supply – Planner 2 อัตรา
 • หัวหน้าหน่วยกิจกรรมการตลาดพิเศษ Alcohol 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิค 1 อัตรา
 • Programmer – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • Assistant Brand Manager (Jinro) 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงาน