jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

หางานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา

หางานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หางานราชการ
หางานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีรายระเอียดดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (สถานีขนส่งฯ) จำนวน 1 อัตรา
8) ตำแหน่งผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สถานีขนส่งฯ) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

9) คนงานทั่วไป (งานขุดเจาะและพัฒนาบ่อบาดาล) จำนวน 5 อัตรา
10) คนงานทั่วไป (งานจัดสถานที่) จำนวน 3 อัตรา
11) คนงานทั่วไป (งานซ่อมบำรุงถนนสายทาง) จำนวน 6 อัตรา
12) คนงานทั่วไป (สถานีขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา

 

สถานสมัคร และ วัน เวลา 

ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ห้องจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2563 ในวันและวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น และเวลา 13.00-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 053 175352

เอกสารประกอบการสมัคร  –ไฟล์เอกสาร