jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.โท ทุกสาขา

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.โท ทุกสาขา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
3. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา
4. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา
5. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
7. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
8. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา
9. วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
10. สถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
13. พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
14. พนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
15. พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
16. พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
17. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
18. พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
19. พนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
20. พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
22. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
23. นิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา
24. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
25. พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
26. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา
27. พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
โดยเปิดรับสมัคร  29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 สมัครทางเว็บไซต์
https://www.mrta.co.th/th/

ประกาศรับสมัคร