jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร ถึง – 3 มีนาคม2563

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)

ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาการบัญชี

2 จ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร : สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ