jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ท้องถิ่น ปี 2563 เตรียมเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 53 ตำแหน่ง 3,228 อัตรา เตรียมเปิดสอบเร็ว ๆ นี้

ท้องถิ่น ปี 2563 เตรียมเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 53 ตำแหน่ง 3,228 อัตรา เตรียมเปิดสอบเร็ว ๆ นี้

มติที่ประชุม ก กลาง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ กสถ. เตรียมความพร้อมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ กสถ.จัดทำแผนและขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันเสนอ ก.กลาง เห็นชอบต่อไป

มีตำแหน่งว่าง 53 ตำแหน่ง 3,228 อัตรา จำแนกได้ดังนี้

ประเภททั่วไป (ปวช. ปวส.) 19 ตำแหน่ง 2,011 อัตรา
ประเภทวิชาการ (ป.ตรี) 17 ตำแหน่ง 413 อัตรา
ครูผู้ช่วย 17 สาขาวิชาเอก 804 อัตรา