jobbnk

หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่างแบงค์กรุงเทพ รีบสมัครด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่าง

1. Financial Accounting
– ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีตามงบทดลองและการบันทึกรายการบัญชีของธนาคาร
– กำหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับบริการหรือธุรกรรมของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือปัญหาทางบัญชีแก่หน่วยงานภายในธนาคาร

2. Financial Analyst
– วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
– จัดทำประมาณการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคาร

3. Accounting System Support
– พัฒนาและควบคุมการใช้งานระบบงานด้านบัญชี
– ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของระบบงานด้านบัญชี และประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งที่ 1 และ 2)
สาขาบัญชี,การเงิน,MIS,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สถิติและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งที่ 3)
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access ได้เป็นอย่างดี
– สามารถเขียนโปรแกรมบัญชีขั้นพื้นฐานได้ เช่น VB (ตำแหน่งที่ 3)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV มาที่ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริพรTel : 0 2230 1347 , 0 2626 4835